ֱ

 How We Help You Stay Safe During Your Hospital Stay
                               ‘You Matter’

Falls Pic      Preventing Falls

       Preventing Infection pic                    Preventing Infection

Identification pic    Patient Identification

Medicines pic               Your Medicines

Partnership pic        Partnerships in Care

Blood clots pic        Preventing Blood Clots

 

 Pressure points pic     Preventing Pressure Injuries

Leaving Hospital pic      Talk To Us